9 sierpnia 2022 10:49
By Bartosz Zawadzki

Na czym polegają usługi geodezyjne?

Usługi geodezyjne są niezbędne podczas budowy domu. Geodeta odpowiada za wykonanie pomiarów, które pozwalają na wzniesienie stabilnej podstawy do budowy domu.

Jakie usługi świadczy geodeta?

Do zadań geodety zaliczyć można następujące czynności:

  • robienie pomiarów określonych obszarów,
  • wykonywanie map geodezyjnych, które są podstawą aby zacząć budowę,
  • opracowanie charakterystyki technicznej konkretnego obszaru i infrastruktury,
  • wykonanie prawnego opisu stanu w jakim znajduje się nieruchomość.

Geodeta swą pracę wykonuje w biurze i w terenie. Jego praca jest bardzo odpowiedzialna, ponieważ źle wykonane pomiary oraz nieprawidłowo sporządzona mapa mogą spowodować, że budowa nie będzie możliwa ze względu na to, iż nie będzie stabilna w podłożu.

Charakterystyka poszczególnych usług wykonywanych przez geodetę

Sporządzenie mapy projektowej pozwala na dokładne rozplanowanie domu oraz wszystkich przyłącz mediów, a także pozwala na przygotowanie załączników do składanego wniosku o pozwolenie na budowę.
Geodeta wykonuje wszystkie pomiary, które pozwolą na wytyczenie fundamentów zabudowań, a tym samym na wybudowanie domu.
Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych geodeta zaznacza na mapie projektowej wszystkie budynki oraz przyłącza mediów. Czynność ta jest niezbędna aby urząd wydał pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu.

Kiedy zatrudnić geodetę?

Usługi geodezyjne są niezbędne podczas budowy domu oraz wznoszenia innych budynków. Najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie geodety już podczas planowania inwestycji budowlanej. Usługa doświadczonego i wykwalifikowanego geodety pozwoli na sprawne oraz zgodne z planem prace budowlane związane z budową obiektu.

Narzędzia używane przez geodetę

Geodeta by dokładnie i dobrze wykonać swoją pracę, która pozwoli na stabilne wybudowania obiektu używa profesjonalnego sprzętu, w którego skład wchodzą:

  • tachmiter – pozwala dokonywać pomiarów w terenie jakimi jest umiejscowienie punktów terenowych. Dzięki tachimetrowi zmierzyć można kąt poziomy pionowy oraz odległy,
  • odbiornik GPS – służy do wyznaczania współrzędnych punktów nieruchomych oraz punktów ruchomych. Można używać go podczas deszczu i śniegu, a warunki pogodowe nie wpływają na wynik pomiaru,
  • niwelator – pozwala na pomiar różnic wysokości między konkretnymi punktami,
  • teodlit – służy do pomiaru poziomych oraz pionowych kątów.

Używanie specjalistycznego sprzętu do wykonywania poszczególnych pomiarów na placu budowy usprawnia pracę oraz pozwala na dokładne wykonanie pomiarów.