9 sierpnia 2022 10:49
By Bartosz Zawadzki

Jak przebiega kontrola finansowa

Kontrola finansowa to proces zarządzania publicznymi finansami. Podejmowana jest w celu wykazania zgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a obowiązującym dotyczącym finansów firmy.
Kontrola ta polega na sprawdzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących firmy oraz jej finansów, a także na wystawieniu sprawozdania dotyczącego zarządzania firmą.

Czynności składające się na kontrolę finansową

Na kontrolę finansową składają się następujące czynności:

 • – ustalenie wad w działaniu oraz ich wyników,
 • – porównanie stanu rzeczywistego z obowiązującym wyjaśnić niezgodności,
 • – wykrywanie niezgodności oraz ich przyczyn.

Cele kontroli finansowej

Celami kontroli jest sprawdzenie, czy operacje zgadzają się z ilością gotówki. Ponadto głównymi zadaniami kontroli są:

 • – sprawdzenie, czy wypełnione są obowiązki przez danej jednostki,
 • – nadzorowanie przestrzegania zasad podczas wszystkich transakcji,
 • – sprawdzenie, czy zasoby firmy są wykorzystywane w prawidłowy sposób przez inne instytucje,
 • – ochrona przed złamaniem zasad,
 • – ochrona zasobów przed zniszczeniem lub kradzieżą,
 • – prowadzenie uporządkowanej oraz skutecznej firmy zgodnie z zasadami prawa.

Przebieg kontroli finansowej

Kontrola finansowa dzieli się na trzy etapy i przebiega ściśle według nich. Etapami tymi są:

 • etap wstępny – skupia się na dochodach przedsiębiorstwa, które trzeba przedstawić w określonych kwotach i terminach. Etap ten jest bardzo ważny kiedy firma przyjmuje nowe osoby do pracy. Dokładnie przeprowadzony chroni firmę przed niepotrzebnymi kosztami oraz stratami. Podczas tego etapu trzeba działać zgodnie z kodeksem administracyjnym. Etap ten nakazuje sprawdzić dokumenty związane z rozdysponowaniem budżetu oraz osoby, które je wystawiają,
 • – etap bieżący – zadaniem tego etapu jest weryfikacja czy poszczególne komórki firmy działają w sposób prawidłowy i czy nie ma sytuacji, które powodują zniszczenia lub stratę w majątku. Podczas tego etapu sprawdzane jest także wyposażenie pracowników w odzież ochronna oraz środki higieny, a także czy osoby zatrudnione w firmie rozliczają się z zaliczek w prawidłowym terminie,
 • – etap następny – etap ten ma za zadanie zbadać odbytą już działalność oraz dokumenty z nią związane, które poszczególnie opisują tę czynność. Dzięki sprawdzeniu tych dokumentów można określić, czy firma funkcjonuje prawidłowo i według aktualnych przepisów prawnych.
  Etap ten pozwala ujawnić co wpłynęło na odchylenie od norm i co spowodowało straty majątkowe. Ma on za zadanie podjęcie konkretnych działań powodujących zyski, a nie straty.